Ženský princip

Pomáháme ženám objevovat jejich jedinečnost, jejich talenty, zdroje a energii

Podporujeme ženy v jejich osobním růstu a v hledání sebe sama. Tvoříme prostor, ve kterém lze život žít a prožívat, nikoliv jen přežívat. Věříme, že skrze toto konání přispíváme k naplnění podstaty a smyslu  lidského života.
Více

Semináře

Ženy nemají být stejné jako muži a muži nemají být stejní jako ženy, aby si POROZUMĚLI. Mají se vzájemně RESPEKTOVAT a DOPLŇOVAT.

Zatím neexistují nové modelové role platné pro dnešní moderní ženu, která je vědoma si své ženské podstaty a přesto se dokáže uplatnit a naplnit své poslání.
Více

Koučink

Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Pomáhá vám uvědomit si vlastní hodnotu, objevit to „kdo skutečně jste“.
Lao’C „Když necháš být, to co jsi,
může přijít, to co můžeš být.“
Více

Mentorink

Věříme v nezištnou podporu lidí navzájem, i když se neznají. Oslovili jsme zajímavé osobnosti, které naše iniciativa zaujala. Jsou to muži i ženy, kteří fandí osobnímu rozvoji, sami si už ledasčím profesně i osobně prošli a těší se, že budou někomu jinému podporou.
Více

Firemní řešení

Neměníme vaši firmu.
Podpoříme vás, abyste ji mohli měnit sami.
Svět se neustále mění. Trh i zákazníci. Stabilita a předvídatelnost jsou slova z minulého století.
Vývoj, trend, posun, změna a NEJISTOTA jsou slova vyjadřující dnešek. Buďte přítomní.
Více